ஸ்னோஃப்ளேக்ஸ் எப்படி உருவாகிறது மற்றும் ஏன் இரண்டு ஒரே மாதிரியாக இருக்காது

(WHTM) – இப்போது நன்றி மற்றும் கிறிஸ்துமஸ் இன்னும் ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னால் இருப்பதால், அனைவரும் பனி பொழிந்து அதை வெள்ளை கிறிஸ்துமஸாக மாற்றக் காத்திருப்பார்கள். ஆனால், பனி என்றால் என்ன, அது எப்படி உருவாகிறது? மேலும், ஏன் இரண்டு ஸ்னோஃப்ளேக்குகள் ஒரே மாதிரியாக இருக்காது?

தேசிய பனி மற்றும் பனி தரவு மையத்தின் (NSIDC) படி, பனி என்பது பனி படிகங்களாக மாறும் நீராவியின் திரட்சியாகும். வளிமண்டலத்தில் வெப்பநிலை உறைபனி அல்லது அதற்குக் கீழே இருக்கும்போது இது உருவாகிறது. தரைக்கு அருகிலுள்ள வெப்பநிலை உறைபனி அல்லது அதற்குக் கீழே இருந்தால், பனி ஒட்டிக்கொண்டு மேற்பரப்பில் குவிந்துவிடும்.

தேசிய பெருங்கடல் மற்றும் வளிமண்டல நிர்வாகம் (NOAA) வானத்தில் உள்ள மகரந்தம் அல்லது தூசித் துகள்களில் மிகவும் குளிர்ந்த நீர் துளிகளில் ஒன்று உறைந்து ஒரு பனிக்கட்டி படிகத்தை உருவாக்கும் போது ஒரு ஸ்னோஃப்ளேக் உருவாகிறது என்று விளக்குகிறது. பனி படிகம் தரையில் விழும் போது, ​​நீராவி முதன்மை படிகத்தின் மீது உறைந்து, புதிய படிகங்களை உருவாக்குகிறது.

வில்சன் பென்ட்லியின் ஸ்னோஃப்ளேக்குகளின் நுண்ணிய காட்சி. 1902 ஆம் ஆண்டுக்கான மாதாந்திர வானிலை மதிப்பாய்வின் வருடாந்திர சுருக்கத்திலிருந்து. பென்ட்லி ஒரு விவசாயி, ஸ்னோஃப்ளேக்குகளை புகைப்படம் எடுப்பது அவரது பொழுதுபோக்காக இருந்தது. ஆதாரம்: NOAA புகைப்பட நூலக காப்பகங்கள் வானிலை அதிசயங்கள் சேகரிப்பு, www.photolib.noaa.gov. (NOAA)

அந்த பனி படிகங்கள் அவற்றின் நீர் மூலக்கூறுகளின் உள் வரிசையை பிரதிபலிக்கின்றன, அவை ஆறு பக்க ஸ்னோஃப்ளேக்கை உருவாக்குவதற்கு முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட இடங்களில் தங்களை அமைத்துக் கொள்கின்றன. இந்த செயல்முறை படிகமயமாக்கல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஸ்னோஃப்ளேக்ஸ் எப்படி இருக்கும் என்பதை வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதம் பாதிக்கலாம்.

வெப்பநிலை 20கள் மற்றும் 30களில் இருக்கும் போது உருவாகும் நீண்ட ஊசி போன்ற படிகங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​0கள் மற்றும் 10கள் போன்ற குறைந்த வெப்பநிலையில் மிகவும் தட்டையான வடிவத்தில் தோன்றும்.

படிகம் விழும்போது, ​​அது வெவ்வேறு வளிமண்டல நிலைகளை சந்திக்கலாம். செதில்களின் ஆறு கைகள் முதலில் ஒரு வழியில் வளரலாம் ஆனால் சில ஆயிரம் அடிகளுக்குப் பிறகு வேறு வழியில் வளரலாம்.

இரண்டு ஸ்னோஃப்ளேக்குகளும் ஒரே மாதிரியாக இல்லாததற்குக் காரணம், பூமியில் விழும் ஒவ்வொரு ஸ்னோஃப்ளேக்கும் வெவ்வேறு பாதையில் செல்கிறது. ஸ்னோஃப்ளேக்கின் பாதையில் ஏற்படும் சிறிய மாற்றம் அதன் வடிவத்தை மாற்றும். வளிமண்டல நிலைமைகள் கூட, நமக்கு ஒரே மாதிரியாகத் தோன்றலாம், ஒவ்வொரு ஸ்னோஃப்ளேக்கும் தரையில் விழும்போது வேறுபடுகின்றன. இதன் காரணமாக, எந்த இரண்டு ஸ்னோஃப்ளேக்குகளும் ஒரே மாதிரியாக இருக்காது, ஆனால் ஒரே மாதிரியான நிறத்தையும், அதேபோன்ற லேசி தோற்றத்தையும் தக்க வைத்துக் கொள்ளும்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *