பைக் பாதையில் க்ளென்ஸ் பனி நீர்வீழ்ச்சி

GLENS Falls, NY (NEWS10) – மெதுவாக இழுக்கும் குளிர்காலம் இறுதியாக அதன் முன்னேற்றத்தைத் தாக்குகிறது. வெள்ளியன்று ஒரு அங்குலம் அல்லது இரண்டு அங்குலம் பனிப்பொழிவு, சீரற்ற காலநிலைக்கு ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய தொடக்கமாகும், மேலும் அந்த காலகட்டத்தின் 2 ஞாயிறு இரவு தொடங்கியது.

திங்கட்கிழமை, க்ளென்ஸ் நீர்வீழ்ச்சி/குயின்ஸ்பரி பகுதியில் அரை அடி அளவுக்கு பனி பெய்தது. சாலைகள் உழப்பட்டன, ஆனால் ஈரமான செதில்கள் விழுந்து கொண்டே இருந்ததால், குழப்பம் மற்றும் மென்மையாய் இருந்தது. வாரன் கவுண்டி பைக்வேயில், நீங்கள் மண்வெட்டி எடுப்பதைக் காண முடியாது, ஆனால் பனியில் கால்தடங்களைக் காணலாம், மேலும் ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் அல்லது இருவர் தங்கள் நாய்களுடன் நடந்து செல்வதைக் காணலாம். பைக் பாதையில் சில இடங்களில் ஞாயிறு மற்றும் திங்கள் பனி எப்படி இருந்தது என்பது இங்கே.

 • வாரன் கவுண்டி பைக்வே பனி
 • வாரன் கவுண்டி பைக்வே பனி
 • வாரன் கவுண்டி பைக்வே பனி
 • வாரன் கவுண்டி பைக்வே பனி
 • வாரன் கவுண்டி பைக்வே பனி
 • வாரன் கவுண்டி பைக்வே பனி
 • வாரன் கவுண்டி பைக்வே பனி
 • வாரன் கவுண்டி பைக்வே பனி
 • வாரன் கவுண்டி பைக்வே பனி
 • வாரன் கவுண்டி பைக்வே பனி
 • வாரன் கவுண்டி பைக்வே பனி
 • வாரன் கவுண்டி பைக்வே பனி
 • வாரன் கவுண்டி பைக்வே பனி
 • வாரன் கவுண்டி பைக்வே பனி

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *