இலை எட்டிப்பார்த்தல்: ஹண்டர் மவுண்டன் சினிக் ஸ்கைரைடு

ஹண்டர், நியூயார்க் (நியூஸ் 10) – தலைநகர் மண்டலம் முழுவதும் இலையுதிர் வண்ணங்கள் தோன்றுவதால், அப்பகுதியில் இலை எட்டிப்பார்க்க சில தனித்துவமான வழிகளைக் காண்பிக்கும் எங்கள் தொடரைத் தொடர்கிறோம். ஹண்டர் மவுண்டனில் உள்ள சினிக் ஸ்கைரைடு, கேட்ஸ்கில்ஸின் இலையுதிர் பசுமையை அனுபவிக்க புதிய உயரங்களை அடையும்.

11 நிமிட பயணம் உங்களை ஹண்டர் மலையின் உச்சிக்கு அழைத்துச் செல்லும், அங்கு நீங்கள் சுற்றி நடக்கவும், நடைபயணம் செய்யவும் அல்லது ஒரு கண்காணிப்பு தளத்திலிருந்து காட்சிகளைப் பார்க்கவும் முடியும். நீங்கள் முடித்ததும், நாற்காலியில் மீண்டும் 11 நிமிட பயணத்திற்கு கீழே செல்லவும்.

11 நிமிட பயணம் உங்களை ஹண்டர் மலையின் உச்சிக்கு அழைத்துச் செல்லும், அங்கு நீங்கள் சுற்றி நடக்கவும், நடைபயணம் செய்யவும் அல்லது ஒரு கண்காணிப்பு தளத்திலிருந்து காட்சிகளைப் பார்க்கவும் முடியும்.

“உண்மையில் சேர்லிஃப்ட் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது, ஏனென்றால் அது திறந்தவெளி, நீங்கள் எந்த வகையான குமிழியிலும் இல்லை. இது உற்ச்சாகமாக உள்ளது. நீங்கள் நடைபயணத்தில் ஈடுபடவில்லை என்றால், மேலே செல்வதற்கு இது ஒரு சிறந்த வழியாகும்,” என்று ஹண்டர் மவுண்டின் சந்தைப்படுத்தல் மேலாளர் ஜெசிகா ஹால்ப்ரெக்ட் கூறினார்.

சனி, அக்டோபர் 15 மற்றும் ஞாயிறு, அக்டோபர் 16 ஆகியவை சீசனுக்கான இயற்கையான ஸ்கைரைடை அனுபவிக்க கடைசி நாட்கள். இது அவர்களின் “கலர்ஸ் இன் தி கேட்ஸ்கில்ஸ்” ஃபால் ஃபெஸ்டிவல் தொடரின் கடைசி தவணையாகும், இதில் முழு குடும்பத்திற்கும் நேரடி இசை, உணவு மற்றும் செயல்பாடுகள் உள்ளன.

சனி, அக்டோபர் 15 மற்றும் ஞாயிறு, அக்டோபர் 16 ஆகியவை சீசனுக்கான இயற்கையான ஸ்கைரைடை அனுபவிக்க கடைசி நாட்கள். இது அவர்களின் “கலர்ஸ் இன் தி கேட்ஸ்கில்ஸ்” ஃபால் ஃபெஸ்டிவல் தொடரின் கடைசி தவணையாகும், இதில் முழு குடும்பத்திற்கும் நேரடி இசை, உணவு மற்றும் செயல்பாடுகள் உள்ளன.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *